Opšti uslovi

Opšti uslovi internet prodavnice BosnSteam.com su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu ZZPot). Internet prodavnica je upravljana od strane BosnaSteam.com (u daljem tekstu provajder). Provajder se ne ne obavezuje za tačnost i potpunost informacija na stranicama internet prodavnice BosnaSteam.com, niti se obavezuje za tačnost i potpunost teksta, vizuelnih i audio materijala. Sadržaj Opštih uslova se odnosi na uslove korišćenja sadržaja i usluga na veb stranicama BosnaSteam.com. Opšti uslovi važe na svim stranicama i pod-stranicama internet prodavnice BosnaSteam.com. U slučaju da se ne slažete sa uslovima korišćenja sadržaja i usluga, slobodni ste da ne obavljate kupovinu u posredstvu BosnaSteam.com. Prilikom svake kupovine koja se vrši u posredstvu sa BosnaSteam.com, smatra se da ste upoznati sa cjelim sadržajem uslova korišćenja i da se u potpunosti slažete sa njima. Uslovi se mogu ažurirati u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obaveštenja, što bi značilo da se vlasnik BosnaSteam.com odriče svih posledica koje su nastale. Cjelokupna komunikacija koja se ostvaruje između klijenta (kupca) i provajdera (prodavca, pružatelja usluge) u elektronskoj formi će se smatrati da je u pismenoj formi i da je načinjena tokom trajanja ugovora. Vlasnik BosnaSteam.com zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmjeni ili ukine bilo koju uslugu koja se pruža putem ovog sajta, kao i da spriječi bilo koju drugu stranu da koristi uslugu. Sve izmjene i dopune Uslova korištenja će se vršiti u elektronskoj pismenoj formi.

Cijene

Sve cijene navedene na internet prodavnici BosnaSteam.com su prikazane u BAM. BosnaSteam.com nije u sistemu PDV-a, te su prikazane cijene bez PDV-a. Cijene su punovažne do momenta isporuke proizvoda. Rezervišemo pravo da promijenimo cijene u bilo kojem trenutku. Pravo na kupovinu usluge pružanja CD-ključa ima svaki posjetilac BosnaSteam.com. Način razmjene novca je određen u trenutku kada je kupac usluge izabrao način razmjene novca (Nalogom za uplatu, uplatom u banci na račun ili PostNet-om) prilikom procesa naručivanja. Svaki kupac posredstvom BosnaSteam.com plaća uslugu kupovine proizvoda preko partnerskih sajtova vlasnika. Ukoliko vlasnik BosnaSteam.com dobije pogrešan proizvod za distribuciju kupcu, a platio je novcem koji je bio namenjen za željeni proizvod koji je iskazao kupac usluge kupovine proizvoda, BosnaSteam.com se odriče ponovne kupovine ispravnog proizvoda. Niti snosi odgovornost pogrešnog proizvoda. Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do zastoja novca na računu vlasnika BosnaSteam.com, vlasnik se obavezuje da od momenta oslobađanja novca sa računa isporuči kupcu usluge prozivode. Ukoliko proizvod nije dostupan, moguće je izvršiti zamjenu za neki drugi uz parcijalnu ili potpunu refundaciju sredstava na BosnaSteam nalog.

Postupak kupovine

Prilikom postupka kupovine usluge, kupac bira način plaćanja i dobije adekvatne instrukcije za uplatu. Ugovor se smatra zaključenim, od onog trenutka kada kupac usluge postavi porudžbinu. U skladu sa članom 48. ZZPot kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Kupac usluge, nakon postavka porudžbine dobija obaveštenje da će mu biti poslata SMS poruka na broj koji je naveden pri kupovini, kako bi potvrdio svoju porudžbinu, ukoliko to ne uradi u roku od 14 dana, smatra se da je kupac odustao. Međutim, vlasnik BosnaSteam.com može poslati SMS poruku u prvih 7 dana od momenta postavljanja porudžbine kupca, koja će sadržati jedan vid obaveštenja o porudžbini koju je kupac napravio. Kupac takođe, u prvih 14 dana je u obavezi da uplati iznos usluge, ukoliko to ne učini, ugovor se zatvara. U skladu sa tačkom 9. člana 37. ZZPot, potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke. Smatra se da je virtuelni CD-ključ zapečaćen, ukoliko prethodno nije iskorišćen. U tom slučaju, ukoliko kupac dobije CD-ključ, koji je prethodno iskorišćen, vlasnik BosnaSteam.com se odriče bilo kakve odgovornosti. Kupac takođe prilikom kupovine plaća proviziju u iznosu od 5% od svake porudžbine. Ukoliko odbija da plati proviziju iznos koji bude uplaćen će biti refundiran na ličnom BosnaSteam nalogu uplatioca.

Metode plaćanja

Vlasnik BosnaSteam.com omogućuje 4 načina uplate novca:

  • Plaćanjem nalogom za uplatu, u bilo kojoj pošti ili banci u BiH ili putem internet bankarstva
  • Putem direktne uplate novca na račun vlasnika u Sparkasse ekspoziturama u BiH
  • Putem PayPal-a ili kreditne kartice iz bilo kojeg dijela svijeta

Pristup zaključenim ugovorima

Prodavac će kupcu izdati račun sa svim troškovima u elektronskoj formi. Ukoliko u međuvremenu dođe do promijene cijene, prodavac je prema članu 75. ZZPot osnažen da cijenu poveća. Visina povećane cijene je određena u odnosu na partnerske internet stranice BosnaSteam. Kupac je dužan da provjeri tačnost informacija u prvih 7 dana od momenta postavljanja porudžbine i da o bilo kojim greškama obavijesti prodavca. Naknadne prigovore ne uvažavamo. Kupoprodajni ugovor (porudžbina) je skladištena na serveru prodavca. Provajder može u bilo kojem trenutku poslati ugovor, ukoliko kupac to zahteva putem e-mail adrese ili putem mobilnog telefona.

Garancija

Provajder nudi garanciju u dužini od 5 godina za sve serijske ključeve na internet prodavnici BosnaSteam.com. Garancija važi isključivo za važnost CD-ključa i ne uključuje blokade, koje uključuje PunkBuster ili bilo koji drugi program koji služi za proveru varanja. Za uvažavanje garancije, kupac je dužan da sve informacije proslijedi provajderu koje uključuju fotografije ili bilo koje druge dokaze koji jasno evidentiraju da CD-ključ ne radi.Garancija nije važeća u slučaju gubitka, distribuiranja ili u slučaju prenosa u dalju prodaju. U tim slučajevima, ispravnost CD-ključa je uništena prema krivici kupca.

Sigurnost ličnih podataka

Provajder se obavezuje da trajno štiti sve lične podatke korisnika. Prodavac će koristiti lične podatke isključivo za ispunjenje porudžbine i nadzorne usluge. Postavljanjem porudžbine, kupac istovremeno daje saglasnost da se njegova e-mail adresa može koristiti za slanje elektronskih ponuda internet prodavnice BosnaSteam. Podaci ni u kom slučaju neće biti predata neovlašćenim licima i biće u potpunosti u vlasništu BosnaSteam.com.

Zaštita potrošača i odgvoronost

Upotreba web sajta i internet prodavnice BosnaSteam.com je prepuštena riziku korisnika i kupaca. Provajder se odriče odgovornosti ispravnog i nesmetanog funkcionisanja svih sadržaja i dijelova sajta. Takođe ne garantuje da veb sajt, serveri, ili e-mail ne sadrži viruse ili bilo koje druge štetne elemente.

Dostupnost web sajta BosnaSteam.com

Internet prodavnica BosnaSteam.com je generalno otvorena 24 časa dnevno, svakog dana u godini. Provajder zadržava pravo da omogući kraće prekide u pristupu sajta, zarad različitih tehničkih ili drugih razloga.

Korisnička podrška

U slučaju da su Vam potrebna dodatna pojašnjenja ili informacije, dostupni smo za razgovor putem e-mail adrese ili putem mobilnog telefona.